Bo i Hestnes

OMRÅDET | TOMTER | KONTAKT DNB | UTBYGGERE | OM EGERSUND

Utbyggere

Eigersund kommune har lagt ut for salg 12 eneboligtomter og 3 BB-felter for småhus, kjedehus eller terrasseblokk i Hestnes. De fire eneboligtomtene som er solgt er tomt 3, 5, 6 og 7.

Høsten 2017 har det vært gjennomført en kampanje med 20 % rabatt på tre av eneboligtomtene. Eneboligtomtene er forbehold private tomtekjøpere frem til årsskiftet 2017/18. Etter det er det vedtatt at tomtene tilbys som opsjonsavtale til utbyggere, som får 2 år på å prosjektere og selge et prosjektert hus. Betaling for tomta forfaller til betaling ved igangsettingstillatelse.

Kart for utbyggere

BB-feltene ligger ute for salg hos DnB Eiendom. Det er feltene BB33, BB34 og BB35 som foreløpig er lagt ut. Det er vedtatt at når BB34 og BB35 er solgt, legges øvrige BB-felter i etappe 1 ut for salg fortløpende. Rådmannen vurderer rekkefølge og utropspris.

 

Felt

Areal

Antall enheter

Utropspris

BB33

12.500 kvm

35-62 terrassert/lavblokk

11.900.000,-

BB34

1897 kvm

3-4 småhus

  2.900.000,-

BB35

3385 kvm

8-10 småhus

  6.900.000,-

Vedtak i kommunestyret

I Kommunestyret i oktober 2016 ble det fattet følgene vedtak

  1. Rådmannen utreder ulike tiltak for å få solgt BB-feltene 33, 34 og 35.
  2. Vedtatt overskudd for salg av BB 33, 34 og 35 prisjusteres i tråd med etterspørselen i markedet.
  3. Rådmannen overvåker markedet for eneboligtomter, og forelegger en sak for Formannskapet dersom tiltak anbefales for å øke salget av disse.
  4. To av de flate eneboligtomtene i felt B23 legges ut for salg til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rådmannen jobber kontinuerlig med strategier for å få fart på markedet av boliger i Hestnes.

1. desember 2017 er private utbyggere invitert til et møte med kommunen for å diskutere muligheter og samarbeid for salg av tomter i Hestnes.

 

Bestill prospekt